Zarządzenia Wójta Gminy

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012
20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki035
20200830_dozynki035
20200830_dozynki004
20200830_dozynki004
20200830_dozynki009
20200830_dozynki009
20200830_dozynki011
20200830_dozynki011
20200830_dozynki031
20200830_dozynki031
20200830_dozynki033
20200830_dozynki033
20200830_dozynki015
20200830_dozynki015
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
Do góry

Rok 2022

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Sawin z dnia 09.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Sawin na 28.02.2022 r.

 

Zarządzenie nr 18/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów, używania do celów służbowych przez pracowników, pojazdu nie będącego własnością pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

 

ZARZĄDZENIE NR 17/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin

 

ZARZĄDZENIE NR 16/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany 0miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin - jednostka strukturalna „A”

 

ZARZĄDZENIE NR 15/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sawin

 

ZARZĄDZENIE NR 14A/2022 WÓJTA GMINY SAWIN z dnia 28 02 2022 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 14/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Sawinie

 

Zarządzenie Nr 13/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Sawin z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Sawin na 16.02.2022 r.

 

Zarządzenie Nr 11/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie określenia pracy oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

 

Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Sawin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Sawin z dnia 31.01.2022 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Sawin na 31 01 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 WÓJTA GMINY SAWIN  z dnia 31.01. 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 7 / 22 Wójta Gminy Sawin z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022

 

Zarządzenie Nr 6/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Zarządzenie Nr 5/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin na rok szkolny 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 4/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2022

 

Zarządzenie Nr 3/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt, dokumentów oraz zasobów archiwalnych, związanych ze zmianą granic Gminy Sawin poprzez wyłączenie obszaru sołectwa Jagodne i przyłączeniu tego obszaru do Gminy Chełm

 

Zarządzenie Nr 2/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa art. 2 ust. 14 z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym

 

Zarządzenie Nr 1/22 Wójta Gminy Sawin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2022 r.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

jest dotowana na podstawie umowy nr 078/2022/D/OZ z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Projekty

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+