Zarządzenia Wójta Gminy

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki004
20200830_dozynki004
20200830_dozynki003
20200830_dozynki003
20200830_dozynki033
20200830_dozynki033
20200830_dozynki023
20200830_dozynki023
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014
20200830_dozynki028
20200830_dozynki028
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010
20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
Do góry

Rok 2021

Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2021 r.

 

Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące dotychczas własność Gminy Sawin, przejętych na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych, które stały się z mocy prawa własnością Powiatu Chełmskiego

 
Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
 

Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin na rok szkolny 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie przyjęcia zmiany „Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sawin na lata 2021 - 2025

 

Zarządzenie Nr 6a/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów w Urzędzie Gminy

 

Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Sawin

 

Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Sawin

 

Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

 

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Sawin za 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

 

Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2021

 

Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 

Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wprowadzeniu Regulaminu pracy Komisji

 

Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania wyceny nieruchomości gminnych, które na dzień 31.12.2020 r. nie miały ustalonej wartości księgowej w ewidencji środków trwałych

 

Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyłączenia kart adresowych zabytków nieruchomych z Gminnej Ewidencji Zabytków

 

Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Sawin z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 
 
 
Powered by Phoca Download

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Projekty

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+