Turystyka przyrodnicza

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki028
20200830_dozynki028
20200830_dozynki003
20200830_dozynki003
20200830_dozynki009
20200830_dozynki009
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010
20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki005
20200830_dozynki005
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki024
20200830_dozynki024
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki013
20200830_dozynki013

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Turystyka przyrodnicza

Naturalne i nie skażone, z unikatowymi układami ekologicznymi, tereny gminy Sawin spowodowały, że prawie 1/3 jej powierzchni zajmuje Chełmski Park Krajobrazowy oraz otaczający go Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu. Oprócz nich powstały dwa leśne rezerwaty przyrody:

  • Bachus – rezerwat położony w pobliżu miejscowości Bachus i Malinówka liczący ok. 83 ha. Chronione są w nim rzadko spotykane w Polsce dąbrowy z dębem bezszypułkowym, tworzącym zespół boru mieszanego i grądu. Na szczególną uwagę zasługują również rzadkie rośliny runa leśnego. Spotyka się m.in. groszek alzacki, żywiec cebulkowy, turówkę leśną, nasięźrzał pospolity, turzycę orzęsioną, widłaka wrońca, kokorycz pustą, ciemiężycę zieloną, gnieźnika pospolitego, orlika pospolitego i inne. Gniazdują tu chronione i rzadkie ptaki m.in. orlik krzykliwy, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, bocian czarny. Ciekawostką rezerwatu jest występowanie licznych lejków krasowych, okresowo wypełnionych wodą, w których żyje niezwykle rzadki żółw błotny, a dziuple wiekowych dębów stanowią dogodne kryjówki wielu gatunków nietoperzy, takich jak borowiec wielki czy nocek Bechsteina. Istnieje powszechna opinia, że rezerwat Bachus jest najpiękniejszym rezerwatem leśnym w makroregionie lubelskim.
  • Serniawy – rezerwat położony pomiędzy miejscowością Chutcze i Serniawy zajmuje powierzchnię 38 ha. Rezerwat utworzono w celu ochrony grądu łęgu olszowo-jesionowego i grądu niskiego pochodzenia naturalnego. Na terenie rezerwatu występuje 14 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz 11 zaliczanych na niżu do rzadkich. Do ciekawszych gatunków należą: żywiec cebulkowy i gruczołowaty, wawrzynek wilczełyko, podkolan zielonawy, skrzyp łąkowy, listera jajowata. W runie masowo występuje rzadki na Lubelszczyźnie bluszcz pospolity. W koronach drzew zbudowały gniazda chronione i rzadkie zwierzęta: bocian czarny, orlik krzykliwy, jastrząb. Walory krajobrazowe podnosi mały strumyczek o niezwykle krętym korycie.

W północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego we wsi Chutcze znajduje się Jezioro Słone o pow. 6,10 ha. Brzegi jeziora będącego użytkiem ekologicznym porasta roślinność szuwarowa. Na łąkach otaczających jeziorko spotkać można kilka ciekawych i rzadkich gatunków storczyka.

We wsi Podpakule powstał użytek ekologiczny pn. „Torfianki” o powierzchni 10,75 ha. Celem ochrony jest zachowanie ostoi ptactwa wodno-błotnego, zbiorowisk wodnych i torfowiskowych z licznymi gatunkami chronionymi. Znajduje się tutaj siedlisko strzebli przekopowej (błotnej) i żółwia błotnego – gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Przyrodę gminy wzbogaca sąsiedztwo z rezerwatem florystycznym „Stawska Góra” (pow. 4 ha), miejscem występowania unikatowego w skali kraju dziewięćsiła popłocholistnego. Oprócz niego znajduje się tu 216 gatunków roślin naczyniowych, wśród których ochroną ścisłą objęte są: dziewięćsił popłocholistny, bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy i wiśnia karłowata, wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Północno-zachodnia część gminy wchodzi w skład otuliny Poleskiego Parku Narodowego. O znaczeniu terenu gminy dla ekologii świadczy włączenie północnej jej części w obszar Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

Przez Gminę Sawin przebiega pieszy szlak turystyczny z Urszulina do Hniszowa pod nazwą: „Pojezierny Południowy”. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym. Atrakcyjność gminy podnoszą ścieżki edukacyjno-turystyczne, propagujące walory przyrodnicze i kulturowe. Jedną z nich jest ścieżka przyrodnicza „Bachus” zlokalizowana w północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Trasę tę można przebyć pieszo  lub rowerem. Wędrówka po ścieżce umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą florą i fauną. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się pomnik przyrody – głaz narzutowy o nazwie Kamień Powstańców. Jest to granit o obwodzie ok. 7 m, pozostawiony przez cofający się lodowiec. Swą nazwę kamień zawdzięcza zbiórkom, które przy nim organizowali powstańcy z 1863 r. Kamień Powstańców to jeden wielu pomników przyrody o ogromnym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym, znajdujących się na terenie Gminy Sawin.

W wyniku wspólnej inicjatywy władz gmin oraz stadnin koni – w Bachusie, Jagodnem, Bukowie Małej powstał „Poleski Szlak Konny”, który wyznacza trasy konne na terenie powiatu chełmskiego i włodawskiego. Eksponuje on perełki kultury przyrodniczej oraz zanikające krajobrazy i dziewiczą przyrodę.

 

Rezerwat Bachus. Fot. T. Sutryk Rezerwat Bachus. Fot. T. Sutryk Rezerwat Bachus. Elementy krajobrazu z lejkiem krasowym. Fot. T. Sutryk Żółw błotny. Fot. H. Wiciński Rezerwat Serniawy. Fot. P. Królikowski Rezerwat Serniawy. Bluszcz pospolity. Fot. P. Królikowski Rezerwat Serniawy. Strumyk o niezwykle krętym korycie. Fot. P. Królikowski Chutcze. Jezioro Słone. Fot. P. Królikowski Podpakule. Torfianki – obszar Natura 2000. Fot. T. Sutryk Rezerwat Stawska Góra. Dziewięćsił popłocholistny. Fot. T. Sutryk Bachus. Trasa ścieżki przyrodniczej. Bachus. Ścieżka przyrodnicza. Fot. P. Królikowski Sawin, Zastawie. Pomnik przyrody nieożywionej „Kamień Powstańców”. Fot. T. Sutryk Sawin, ul. Pod Borkiem. Dęby szypułkowe – pomniki przyrody. Fot. T. Sutryk Sawin, ul. Pod Borkiem. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody. Fot. T. Sutryk Element Poleskiego Szlaku Konnego. Fot. P. Królikowski Sawin. Otwarcie Poleskiego Szlaku Konnego. Fot. M. Rózga Sawin. Zawody konne. Fot. T. Sutryk

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+